روز دانشجو-شماره 3 . شكست رژیم در سرپا كردن سلیمانی و شركت او در یك مراسم تشریفاتی و روحیه دادن به نیروهایش

دکمه بازگشت به بالا