رژیم آخوندها در وحشت از خیزشهای مردمی سپاه و بسیج را رسما در کنترل و سرکوب شهرها وارد می کند

دکمه بازگشت به بالا