رژیم آخوندی برای توطئه علیه اشرف مزدور خود را مأمور نامه نگاری و ملاقات با شخصیتهای مذهبی و سیاسی عراقی می کند

دکمه بازگشت به بالا