زنجیر انسانی هزاران تن از مردم اهواز در اعتراض به طرح ضدمردمی منحرف كردن آب كارون

دکمه بازگشت به بالا