زندانی سیاسی عبدالحمید ریگی را پس از مدتها شکنجه اعدام کرد

دکمه بازگشت به بالا