ساکنان لیبرتی از کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد خواستار تمرکز بر مساله اورژانس امنیت شدند

دکمه بازگشت به بالا