سرقت اموال، اقدامات ایذایی و فراهم کردن مقدمات از سرگیری شکنجه روانی ساکنان در اشرف و جلوگیری از ورود سوخت و میوه

دکمه بازگشت به بالا