سرقت شمار زیادی جرثقیل، تریلی، كامیون و انواع خودروها از اشرف و انتقال به امنیت ملی بغداد

دکمه بازگشت به بالا