سفر رئیس كنفدراسیون سوئیس به تهران رژیم آخوندی را در ادامه سركوب و صدور تروریسم تشویق می كند

دکمه بازگشت به بالا