سیزده به در- شماره۲

  • سیزده به در- شماره۲

    قطع ارتباطات تلفن همراه و تشدید جو سرکوب در تهران. رژیم آخوندها در هراس از حرکتهای اعتراضی مردم در روز…

    ادامه مطلب
دکمه بازگشت به بالا