شصت و دومین قطعنامه محكومیت نقض حقوق بشر در ایران، در مجمع ملل متحد به تصویب رسید

دکمه بازگشت به بالا