شعارهای «مرگ بر خامنه ای» و «مرگ بر دیکتاتور» بر فراز بامهای تهران

دکمه بازگشت به بالا