شعار «مرگ بر استبداد» و «اصلاحات دروغین نمی خواهیم» در دانشگاه علم و صنعت تهران

دکمه بازگشت به بالا