شهادت مجاهد خلق، بهروز رحیمیان دومین شهید لیبرتی و نهمین شهید خانواده رحیمیان، به دلیل کارشکنی دولت عراق در معالجه وی و سکوت مرگبار مارتین کوبلر و یونامی.

دکمه بازگشت به بالا