شهادت نوزدهمین مجاهد خلق در اثر محاصره ضد انسانی پزشكی و عدم دسترسی به بیمارستان در لیبرتی

دکمه بازگشت به بالا