طرحهای انفجار مساجد اهل تسنن و مراکز تحصن در عراق با خودروها و بسته های انفجاری توسط نیروی قدس

دکمه بازگشت به بالا