طلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران در رابطه با شیوع بیماریهای عفونی در لیبرتی در اثر آلودگی محیط و فشردگی جمعیت و فقدان استانداردهای بهداشتی،

دکمه بازگشت به بالا