فاصله نجومی بین واقعیت لیبرتی و توصیفات یونامی و سخنگوی ملل متحد و تشویق دولت عراق به اعمال فشار و سرکوب بیشتر

دکمه بازگشت به بالا