فراخوان به احزاب، پارلمان و مدافعان حقوق بشر در اتریش برای لغو سفر روحانی

دکمه بازگشت به بالا