سال ۱۳۹۵

فراخوان به احزاب، پارلمان و مدافعان حقوق بشر در اتریش برای لغو سفر روحانی

استقبال از سركردگان رژیم آنان را در نقض حقوق بشر و صدور تروریسم تشویق می كند

مقاومت ایران سفر برنامه ریزی شده آخوند روحانی، رئیس جمهور دیكتاتوری مذهبی و تروریستی حاكم بر ایران به اتریش را علیه مصالح عالیه مردم ایران و كشورهای منطقه می داند و احزاب سیاسی، پارلمانترها، مدافعان حقوق بشر در اتریش را به تلاش برای لغو این سفر فرا می خواند.

در شرایطی كه كشورهای غربی در مقابل نقض وحشیانه حقوق بشر و جنایات این رژیم در سوریه و عراق و دیگر كشورهای منطقه سكوت و بی عملی پیشه كرده اند، استقبال از روحانی و دیگر سركردگان این رژیم، آنان را در نقض حقوق بشر در ایران و صدور تروریسم و بنیادگرایی و جنگ افروزی در منطقه و جهان تشویق می كند. هرگونه مراوده با این رژیم باید به لغو مجازات اعدام در ایران و خلع ید از آن در منطقه مشروط شود.

روحانی همواره از بالاترین مقامات رژیم بوده و همچون دیگر سران رژیم باید به خاطر جنایت علیه بشریت در مقابل عدالت قرار گیرد. او در سركوب و صدور تروریسم هیچ تفاوتی با دیگر سردمداران رژیم ندارد.

روحانی نه تنها هرگز با اعدامهای جمعی و خودسرانه كه شمار آنها در دوران او از ۲۳۰۰ گذشته مخالفتی ندارد بلكه آنها را «قانون خدا یا قانون مجلس» توصیف می كند كه باید اجرا شوند.

وی در روز ۱۹بهمن (۸فوریه) به طور بیسابقه به مداخلات و جنگ افروزیهای رژیم در کشورهای منطقه اذعان کرد و گفت: «اگر نیروهای مسلح ما و سرداران رشید ما در بغداد و سامرا و فلوجه و الرمادیه و… ایستادگی نمی‌کردند و اگر در دمشق و حلب به دولت سوریه کمک نمی‌کردند و اگر شهامت ارتش و سپاه و بسیج و ناجا نبود ما امنیتی نداشتیم که بتوانیم به این خوبی مذاکره کنیم».

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۴ فروردین ۱۳۹۵ ( ۲۳مارس ۲۰۱۶)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا