فرقه گرایانه و جنایتكارانه است.

دکمه بازگشت به بالا