قاتل مردم کردستان، یک تروریست حرفه یی به عنوان مشاور رییس مجلس آخوندی در کنفرانس بین المجالس در ژنو شرکت کرده است

دکمه بازگشت به بالا