قدرتنمایی موشكی خامنه ای، سرپوش تضعیف موقعیتش در اثر توافق اتمی و نتایج نمایش انتخابات صنعت نوری و موحد از مراكز اصلی ساختن موشك با توان حمل كلاهك اتمی است

دکمه بازگشت به بالا