قضاییه فرانسه منع تعقیب در پرونده 17 ژوئن را صادر و این پرونده ننگین را مختومه اعلام كرد

دکمه بازگشت به بالا