قطع انگشتان دست دو برادر زندانی در ارومیه به اتهام سرقت

دکمه بازگشت به بالا