كشتار كودكان و هدف قرار دادن بیمارستانها در حلب بزرگترین جنایت جنگی قرن 21 ام است

دکمه بازگشت به بالا