سال ۱۳۹۵

كشتار كودكان و هدف قرار دادن بیمارستانها در حلب بزرگترین جنایت جنگی قرن 21 ام است

و بی عملی بین المللی صلح در منطقه و جهان را بخطر انداخته است

مقاومت ایران بمبارانهای وحشیانه شهر حلب و كشتار كودكان و بویژه بمباران بیمارستانها و قتل بیماران و مجروحان و همچنین محاصره ظالمانه و ضد انسانی این شهر را قویا محكوم نمود و جامعه جهانی را به اقدام فوری برای توقف این بمبارانها و پایان دادن به محاصره جنایتكارانه حلب كه پاسداران و مزدورانشان در آن به طور گسترده دست دارند، فراخواند.

بمباران مستمر مناطق مسکونی و زنده به گور کردن کودکان و حملات برنامه ریزی شده به بیمارستانها و مراکز دفاع مدنی حلب، هولوکاست قرن بیست و یكم و بزرگترین جنایت جنگی است كه مسئولان آن باید در مقابل عدالت قرار گیرند.

سكوت و بی عملی در برابر این بربریت انزجار برانگیز كه وجدان بشریت معاصر را جریحه دار كرده است، صلح و آرامش در منطقه و جهان را قویا به خطر انداخته است.

پایداری ستایش برانگیز مردم قهرمان و مظلوم سوریه در این جنگ ناعادلانه افتخار بزرگ و فراموش ناشدنی بشریت معاصر است و بدون تردید به سرنگونی رژیم اسد و در هم شكسته شدن پاسداران و مزدوران رژیم آخوندی و متحدان این رژیم منحوس منجر خواهد شد. دیكتاتوری حاكم بر سوریه هیچ سرنوشتی جز سرنگونی نخواهد داشت.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

12 مهر 1395(3 اكتبر 2016)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا