كمیسیون امنیت و ضدتروریسم : پادگان بحوث در جنوب شرقی حلب مقر فرماندهی پاسداران برای كشتار مردم این شهر

دکمه بازگشت به بالا