كمیسیون خارجه: جلسه «كنفرانس مونیخ» در تهران با حضور وزیر خارجه آلمان علیه صلح وامنیت و قویأ محكوم است

دکمه بازگشت به بالا