كمیسیون خارجه : طرح تروریستی علیه مسجد الحرام قویا محكوم و تنها طرف سود برنده از آن رژیم ایران است

دکمه بازگشت به بالا