كمیسیون خارجه: ظریف تنها تئوكراسی خونریز ملایان و حامی اصلی تروریسم بین المللی را نمایندگی می كند

دکمه بازگشت به بالا