كمیسیون زنان: اسید پاشی بر یك زن جوان كرد در شهر بانه در یک ماه گذشته 5 زن کرد قربانی اسیدپاشی جانیان رژیم شده اند

دکمه بازگشت به بالا