كمیسیون كار: ایران: حداقل دستمزد اعلام شده سال 96 چند برابر كمتر از حداقل ضروری است و وضعیت كارگران را فاجعه بارتر می كند

دکمه بازگشت به بالا