كنفرانس بین المللی «بنیادگرایی اسلامی، ریشه ها، راه حلها، نقش رژیم ایران» در پاریس: اعمال قاطعیت در برابر ملایان، كه در وضعیت شكننده یی قرار دارند، از هر زمان دیگر موثرتر و ضروری‌تر است

دکمه بازگشت به بالا