كنفرانس فراخوان به عدالت، محاكمه عاملان جنایت علیه بشریت در ایران و سوریه» در پاریس:

دکمه بازگشت به بالا