لیبرتی – شماره ۴۳

  • لیبرتی – شماره ۴۳

     افزایش فشار و اقدامهای خصمانه وکارشکنی های مأموران نخست وزیری عراق در لیبرتی. نیروهای سرکوبگر عراقی تحت امر نخست وزیری…

    ادامه مطلب
  • لیبرتی – شماره ۴۳

     ممانعت از ورود مواد غذایی و گل و درخت به لیبرتی روز پنجشنبه ۱۵تیر (۵ژوییه) لباس شخصیها به‌دستور افسر جنایتکار…

    ادامه مطلب
دکمه بازگشت به بالا