مأمور کوبلر با اقدامهای تحریک آمیز و شکنجه روانی بیماران در صدد ایجاد درگیری در لیبرتی است

دکمه بازگشت به بالا