سال ۱۳۹۲

مأمور کوبلر با اقدامهای تحریک آمیز و شکنجه روانی بیماران در صدد ایجاد درگیری در لیبرتی است

 مقاومت ایران از مسئولان ذیربط درملل متحد خواستار انتقال این فرد از لیبرتی است.

بعد از ظهر روز چهارشنبه۲۱ فروردین، مسعود دورانی مأمور ویژه کوبل، در یک اقدام تحریک آمیز، با مراجعه نابهنگام (ساعت ۱۴۲۵) به اتاق استراحت یکی از بیماران پاراپولوژی در لیبرتی و اصرار برای صحبت با وی، باعث تشنج عصبی بیمار شد.

در پاسخ به اعتراض پرستار بیمار که چرا در زمان استراحت مراجعه کرده است، مسعود دورانی با پرخاش گفت: «با تو کاری ندارم و تو بیرون برو». سپس بیمار به زحمت از تخت بلند شد و به برخورد توهین آمیز مأمور کوبلر که پایه‌یی ترین معیارهای انسانی و حرفه یی را زیر پا گذاشته بود، اعتراض کرد. وی گفت حاضر نیست با مسعود دورانی صحبت کند، اما به رغم بیماری حاضر است با خانمی از ملل متحد که در صحنه حضور داشت، صحبت کند. این رفتار که در یک نظام دموکراتیک از زندانبان نیز غیر قابل قبول است، به معنای دقیق کلمه شکنجه روانی ساکنان، به ویژه بیماران محسوب می‌شود.

بیمار مزبور طی نامه‌یی به کمیساریای عالی پناهندگان و دفتر حقوق بشر یونامی و نماینده سازمان مجاهدین، ضمن تشریح این واقعه نوشت کوبلر باعث انتقال او و دیگر بیماران به زندان لیبرتی شده و حالا نیز مأمورانش سرزده وارد محوطه خصوصی آنها شده و برخورد غیر انسانی می کنند.

همین فرد در روز ۲۰فروردین (۹ آوریل) نیز یکی از ساکنان بخش ۲ لیبرتی را مورد توهین قرار داد که طی نامه یی به اطلاع دفتر حقوق بشر یونامی رسید. پیش از این نیز بارها ساکنان از برخوردهای تحریک کننده و توهین آمیز او به ملل متحد شکایت کرده اند.

مسعود دورانی در روز ۲۴ اسفند ۹۱ (۱۴ مارس) در پاسخ به اعتراض ساکنان که چرا یونامی برای انتقال حمید ربیع، هشتمین شهید حمله موشکی به آلمان اقدامی نکرده با طعنه گفته بود «اشکالی ندارد او به بهشت می‌رود». نماینده ساکنان متعاقباً به دبیرکل نوشت «ساکنان لیبرتی برای جلوگیری از هرگونه تحریک عمدی دیگر از این پس با این فرد صحبت نخواهند کرد».

نایب رئیس پارلمان اروپا در روز ۸بهمن ۹۱ ( ۲۷ ژانویه) در نامه یی به دبیرکل به اینکه مسعود دورانی «به پیغام آور مأموران اطلاعات آخوندی تبدیل شده است» قویاً اعتراض کرد و نوشت «از شما می خواهم اجازه ندهید این اقدامهای مجرمانه تحت نام سازمان ملل انجام شود. اقداماتی که جان ۳۲۰۰ پناهنده در عراق و خانواده های آنها را به خطر می‌اندازد».

مقاومت ایران با هشدار نسبت به اقدامهای تحریک آمیز مسعود دورانی، که در صدد راه انداختن درگیری در سطح کمپ است، از دبیر کل ملل متحد و معاون سیاسی وی و مسئولان مربوطه در ملل متحد می خواهد این فرد را از لیبرتی منتقل کنند و اجازه ندهند با توهین و تحریک و شکنجه روانی بیماران برای یک حمام خون دیگر زمینه سازی کند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۲ فروردین ۱۳۹۲( ۱۱ آوریل ۲۰۱۳ )

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا