مانور فریبكارانه تغییر قانـون و كم كردن اعدام توسط آخـوندها همزمان با اجلاس مجمع عمومی و در آستانه نمایش انتخابات

دکمه بازگشت به بالا