مجاهد خلق محمد حسین برزمهری یکی دیگر از ساکنان لیبرتی در فقدان امکانات اولیه پزشکی جان سپرد

دکمه بازگشت به بالا