مجیز گویی کوبلر از مالکی در روز جهانی حقوق بشر به‌رغم اعدامهای فزاینده و نقض سیستماتیک حقوق بشر در عراق

دکمه بازگشت به بالا