محکومیت کشتار ۵۲تن ازمجاهدین در اشرف توسط لیگ بین المللی حقوق بشر در برلین

دکمه بازگشت به بالا