مردم کامیاران خشمگین از اعدام زندانی سیاسی فرزاد کمانگر و دیگر زندانیان سیاسی به خیابانها ریختند

دکمه بازگشت به بالا