مریم رجوی، كشتار هولناك دانش آموزان یك مدرسه در پیشاور پاكستان را محكوم كرد

دکمه بازگشت به بالا