مریم رجوی اتحادیه اروپا را فراخواند که همراه سازمان ملل متحد و آمریکا اقدام عملی عاجل برای حفاظت اشرف به عمل آورند

دکمه بازگشت به بالا