مریم رجوی: اعدام سبعانه ۱۴زندانی در روز دوشنبه نشانگر استیصال رژیم آخوندی در مهار اعتراضات سراسری مردم ایران است

دکمه بازگشت به بالا