مریم رجوی به مردم دلیر مهاباد كه با خیزش خود درس جانانه یی به رژیم و مأموران اطلاعاتش دادند، درود فرستاد

دکمه بازگشت به بالا