مریم رجوی: بی عملی در مقابل تراژدی بزرگ قرن در حلب لكه ننگ جامعه جهانی است

دکمه بازگشت به بالا