مریم رجوی در آستانه تشكیل كنفرانس ژنو2: تنها راه حل پایان دادن به دیكتاتوری و وحشیگری در سوریه ، خلع ید از رژیم ایران در این كشور است

دکمه بازگشت به بالا