مریم رجوی در جشن پیروزی مقاومت ایران در اورسوراواز: بزرگترین سرمایه گذاری رژیم آخوندی در فرانسه و اروپا علیه مقاومت ایران در هم شکست

دکمه بازگشت به بالا